Dzisiaj jest: 2 lutego 2023
Imieniny: Marii, Miłosława, Joanny

2015-07-30 13:58:02

Wyprawka szkolna 2015/2016

Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie III szkoły podstawowej, klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasie IV technikum oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

     W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna” uprzejmie informuję, iż do dnia 7 września 2015 r. rodzice uczniów klas III szkoły podstawowej, klas III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klas IV technikum, jak również rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r.


Pomoc przysługuje:


1. Uczniom klas III szkoły podstawowej, klas III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klas IV technikum, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2015 r. poz 114 z późn zm.) , tj. o dochodzie na osobę w rodzinie nie większym niż 574,00 zł

 

2. Uczniom z klas III szkoły podstawowej, klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasie IV technikum z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, ale znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, zdarzenia losowego lub innych okoliczności określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły (liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas III szkoły podstawowej, klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasie IV technikum),

 

3.  Uczniom słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, realizujące kształcenie w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz szkołach ponadgimnazjalnych.

 


 

Zasady udzielania dofinansowania zakupu podręczników :

         Pomoc może być udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek należy złożyć do dnia 07 września 2015 w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2015/2016. (Wniosek do pobrania w szkole lub ze strony internetowej UG Lipnik)

Wniosek winien zawierać:

  • dane osobowe dziecka: imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców
  • informacje o osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

1. Zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów.

2. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

7. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Dz.U.2015.938 (uczniowie z niepełnosprawnościami), do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy.

8. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w § 2 ust. 6 rozporządzenia Dz.U.2015.938 (poza kryterium dochodowym), do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie.

A A A

Urzad Gminy Lipnik
Lipnik 20
27-540 Lipnik, Polska
Telefony :
(0-15) 869-14-10
(0-15) 869-14-19
Fax (0-15) 869-17-54
email: ug@lipnik.pl
internet: www.lipnik.pl

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Kielcach o/Obrazów

65 8493 0004 0190 0306 8202 0001

Kalendarium

Luty
PonWtŚrCzPtSobNdz
    12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728         

Lokalizacja


Pogoda

Copyright © 2011 Gmina Lipnik. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.